บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
1

- การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
- การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน
- การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

- ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
- ออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศ
1
1

- วิเคราะห์คุณภาพอากาศ
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
- วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

บริการของเรา

OUR SERVICES

S__30883846

- การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

วัดค่าpH

- แหล่งน้ำธรรมชาติ
- น้ำประปา
- น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
- น้ำดื่ม

แต่งอีกแล้ว_๑๙๐๑๑๖_0011

- การปนเปื้อนของกลุ่มโลหะหนัก
- การปนเปื้อนของสารเคมีกลุ่ม VOC

บริการของเรา

OUR SERVICES

แต่งอีกแล้ว_๑๙๐๑๑๖_0023

- การตรวจวัดระดับความดังเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- การตรวจวัดระดับความดังเสียงในชุมชน
- การตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมของพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- การตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงานตามแบบ WBGT

- ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
- ออกแบบและดำเนินการติดตั้งระบบระบายอากาศ

- วิเคราะห์คุณภาพอากาศ
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
- วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Global Environmental Management

ที่อยู่: 8 ซอยสตรีวิทยา 2 (ซ. 10 แยก 2-3-2) ถนนลาดพร้าว 71 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

อีเมลล์: gem-2003@hotmail.com

โทร: 02-942-2208, 02-942-2209, 02-102-9280  แฟกซ์: 02-942-0266

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์: 8.00 น. - 17.00 น.   วันอาทิตย์: ปิด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง