การให้บริการของเรา

- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ
- กลุ่มอุตสำหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้ำ
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกชุบโลหะ
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตสี
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องซักผ้า
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตกาวและผลิตภัณฑ์สำหรับยึดติด
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตซอสปรุงรส
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตรถบรรทุก
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตโลหะและการอัดขึ้นรูป
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตถุงเท้า
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่ทำด้วยยาง
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยางรถ
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแผ่นพลาสติกในระบบรีดแผ่นและพลาสติกแผ่นเรียบชนิดเทอร์โมพลาสติก
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชุบแข็งและชุบเคลือบโครเมี่ยมชิ้นส่วนแม่พิมพ์
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตจาระบี
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุโทรทัศน์
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไม้พาเลตกระดาษลังกล่อง
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้อง
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าเบรก
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดแวร์
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต

GEM-5
GEM-6
GEM-7
GEM-8
GEM-9
GEM-17
GEM-10
GEM-11
GEM-12
GEM-13
GEM-14
GEM-15
GEM-16