สถิติการเยี่ยมชม
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์ : 7 | จำนวนการเข้าชม : 35676

Welcome to ...
Global Environmental Management Co., Ltd.

หน่วยงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 กระทรวงอุตสาหกรรม   

 กระทรวงแรงงาน 

 กระทรวงสาธารณสุข  

 กรมควบคุมมลพิษ  

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 US.EPA   

 

 


Global Environmental Management Co., Ltd.
8 Soi Satriwithaya 2 ( Soi 10 Cross street 2-3-2) Ladprao Road Bangkok 10230
Tel. 02-9422208-9 Fax. 02-9420266 E-mail : gem-2003@hotmail.com