สถิติการเยี่ยมชม
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์ : 7 | จำนวนการเข้าชม : 35666

Welcome to ...
Global Environmental Management Co., Ltd.

     บุคลากรทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งทางด้านระดับผู้บริหาร เเละนักวิชาการที่เป็นพนักงานประจำบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน   โดยสามารถให้คำแนะนำและปรึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้


Global Environmental Management Co., Ltd.
8 Soi Satriwithaya 2 ( Soi 10 Cross street 2-3-2) Ladprao Road Bangkok 10230
Tel. 02-9422208-9 Fax. 02-9420266 E-mail : gem-2003@hotmail.com